Wang, Yao-wu, Harbin Institute of Technology, Harbin, 150001, China, Harbin Institute of Technology, Harbin, 150001, China