[1]
Gana, N. 2007. Rawi Hage. De Niro’s Game. International Fiction Review. 34, 1 (Jun. 2007).